Dekarbonizacja przemysłu – kogeneracja, trigeneracja i energia z odzysku

Dekarbonizacja przemysłu – kogeneracja, trigeneracja i energia z odzysku

Proponowane

  • No related post.

Zajrzyj na dalkiapolska.com, aby uzyskać informacje o dekarbonizacji przemysłu.

Na skutek rozwoju przemysłu pojawiło się nagłe zwiększenie popytu na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, jak również świadomość jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych sprawia, iż fabryki wypatrują nowych rozwiązań, które zarówno obniżą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich wpływu na ekosystem.

Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który dąży do wzmocnienia autonomii energetycznej firm produkcyjnych za sprawą implementowanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze użycie źródeł energii, głównie poprzez zwiększenie elektryfikacji czy zmniejszenie zużycia gazu i węgla. Osiągnąć te cele można za sprawą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego prądu oraz ciepła, bądź trigeneracja, która prócz energii i ciepła w trakcie jednego procesu technologicznego wyzwalane jest dodatkowo zimno.

W szeregu dziedzin przemysłu osiągalne jest również korzystanie z ”energii odpadowej”, to znaczy energii z odzysku. To energia, która jest generowana na przeróżnych etapach produkcji i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezsensownie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a następnie ponowne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu duże oszczędności, a zarazem skutkuje zredukowaniem emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozwoju gospodarki w kolejnych dziesięcioleciach

W czasach powszechnego zrozumienia negatywnego oddziaływania ludzkości na ekosystem oraz wiedzy, iż paliwa kopalne za kilkadziesiąt lat się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, gdyż jest zabezpieczeniem jej rozwoju w kolejnych dekadach. Skierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej oraz odnawialnej to najwłaściwsza droga do zagwarantowania przemysłowi niezależności energetycznej. Oczywiście, wdrożenie takich rozwiązań generuje duże koszty, jednakże w rezultacie korzyści jakie one dają, całkiem je rekompensują. Oszczędności związane z obniżeniem kosztów kupna energii już po paru latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na taką innowację. Natomiast redukcja śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego oddziaływania na środowisko to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Lokalizacja firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10