Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Na skuter otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Każdego dnia polscy tłumacze wykonują multum zwykłych i specjalistycznych przekładów na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zlecenie zwykłych obywateli, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, iż online bez trudu da się znaleźć darmowe platformy do translacji, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest często obligatoryjne, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się orientacyjnie obliczyć koszt przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Elementy kształtujące finalny koszt przekładu

Końcową cenę translacji dokumentu determinują wyszczególnione niżej czynniki:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest de facto o kilkadziesiąt procent tańsze niż przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który lub z którego chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (niemiecki, szwedzki) czy romańskich (włoski, hiszpański) będzie z pewnością tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (między innymi bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Czas wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “od ręki” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.
4. Poziom trudności tłumaczenia lub problematyka tekstu. Translacja prac akademickich, dokumentów handlowych albo artykułów medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, lecz także stosowną wiedzę, aby trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niewybaczalnych błędów.

Czym odróżnia się tłumaczenie przysięgłe od przekładu prostego?

Trzeba zaznaczyć, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak akt ślubu czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie oznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, odpisu lub kopii oraz przypisuje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli często posiadają sztywny cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów, z kolei w razie konieczności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]