Ochrona osób i mienia i płynące z niej korzyści

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest wiele. Zalicza się do nich postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji na ogół korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi i okna. Można także zakupić system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia z pewnością utrudnią włamywaczom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także pracującym w nich pracownikom czy klientom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć najróżniejsze zadania. Mogą oni objąć chroniony obiekt obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Lokalizacja firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]