Kiedy wykonuje się badania wysokościowe?

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma zbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się tylko poznawaniem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy określaniu predyspozycji do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są m.in w przypadku osób planujących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: na czym polegają?

Badania wysokościowe praktycznie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawą są testy inteligencji, temperamentu, osobowościowe. Ich ważnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić chociażby zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie ocenić czy badana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak wirometr, aparat krzyżowy oraz stereometr. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują także wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Zatajanie informacji mija się z celem.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o obowiązku ich używania zadecydował okulista.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]