Jak przebiegają badania wysokościowe

Więcej szczegółów o badaniach wysokościowych Bielsko Biała.

Pracownicy wysokościowi pełnią swoje obowiązki często z narażeniem zdrowia. Żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia groźnych wypadków, wprowadzono konieczność poddawania się specjalistycznym badaniom sprawdzającym czy kandydat nie cierpi na schorzenia stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak przebiegają takie badania? Przez ile czasu zachowują ważność?

Badania wysokościowe – do pracy wykonywanej minimum 1 metr nad poziomem ziemi

Definicja pracy na wysokości zamieszczona jest w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się minimum jeden metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace m.in. na stropach, rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych itd. Specjalistyczne badania pozwalają wykluczyć występowanie problemów ze wzrokiem lub innych dolegliwości mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z trzech części – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Lekarz bada pacjenta w kierunku wad wzroku, problemów z błędnikiem lub padaczki. Dodatkowo należy też poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – przez ile są ważne?

Badania do pracy na wysokości są ważne przez 2-3 lata. Osoby, które skończyły 50 lat muszą przechodzić je regularnie raz na rok. Najczęściej występującym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest niedowidzenie, konieczność noszenia okularów, a także cukrzyca i schorzenia neurologiczne. Warto wspomnieć, że przeciwwskazaniem nie jest noszenie szkieł kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w ekstremalnych warunkach (kurz, pył). To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych zawodów, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Poddawani są im przede wszystkim operatorzy żurawi wieżowych, ciężkich maszyn drogowych czy osoby obsługujące linie wysokiego napięcia.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]