Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Więcej na temat automatycznej windykacji należności na https://bit.ly/34eI4gi.

Może być dużo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez windykację długu. Choć termin ten wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w trakcie której wszczyna się wobec dłużnika rozmaite czynności dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności wniesienia opłaty. Kiedy ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia porównywalną liczbę paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie przelany w wyznaczonym czasie wyraźnie rośnie. W uporządkowaniu całego procesu księgowania wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje też modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – notyfikacje o terminie wpłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może dodać swoje harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do opieszałych kontrahentów, określając m.in. odstęp czasu pomiędzy wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeśli wspomniane powyżej działania nie przyniosą spodziewanego efektu, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach przynosi także zauważalną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]