Kontrahent nie opłacił faktury w terminie? Skorzystaj z generatora not księgowych

Więcej informacji o generatorze not księgowych.

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów działań upominawczych, a może wystawiać bezzwłocznie?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada podkreślić, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez konieczności uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. Wszak opóźnienie we wniesienia należności może być kwestią zwykłego przeoczenia albo krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności, która posiada również skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]