W jakich branżach niezbędne są kontenery na odpady?

Część odpadów nie może trafić do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są generowane w czasie różnych prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z gromadzeniem oraz transportem odpadów. Aby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na materiały sypkie lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia i przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, granulaty czy trociny. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla jakich firm?

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Pośród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem mieszkań, jak również wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Udostępniają je one klientom, a po napełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]