Jaką rolę pełnią znaki BHP?

Jeśli szukasz znaków BHP, skieruj się tu.

W naszym kraju obowiązują niezwykle dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie zapewnia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że prawdopodobieństwo najróżniejszych zagrożeń spada do minimalnego poziomu. Obecnie przepisy BHP zwracają uwagę na konieczność właściwego znakowania budynków. Tym samym dbałość o prawidłowy montaż znaków BHP jest obecnie bardzo ważna. Kiedy wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – w jakich miejscach można je zobaczyć?

Na chwilę obecną znaki BHP umieszcza się na różnorodnych budynkach. Chodzi przede wszystkim o hale produkcyjne, biurowce, jak a także przedszkola czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to chociażby oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy , które dotyczą postępowania w momencie pożaru czy innego rodzaju niebezpieczeństwa. Do znaków BHP, które mają naprawdę duże znaczenie, zaliczane są także instrukcje mówiące postępowaniu z odpadami o charakterze medycznym, które umieszczane są w szpitalach. Jednym z naprawdę często stosowanych znaków BHP są tabliczki , które oznaczają drogę ewakuacyjną. Chyba nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak wielkie znaczenie ma odpowiednie opisanie trasy do ewakuacji. To ona jest stosowana w momencie, kiedy w budynku pojawi się jakieś niebezpieczeństwo, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można też zobaczyć na wielu urządzeniach, które awaria wyłączyła z użycia – odnosi się to na przykład wind. Znaki BHP powszechnie użytkowane są też w zakładach przemysłowych. Stosuje siętam szereg znaków mających charakter ostrzegawczy , ale też znaki nakazu i zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je wykonuje?

Stosowane dzisiaj znaki BHP są zawsze wykonywane z materiału trwałego, który świetnie znosi niekorzystne warunki atmosferyczne. Zazwyczaj jest to wysokogatunkowe PCV. Dzięki temu znaki BHP mogą być umieszczane nie tylko wewnątrz budynków, ale również na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie utracą one swojego rewelacyjnego wyglądu i – co niezwykle ważne – będzie można zobaczyć to, co się na nich znajduje. W wielu przypadkach powlekane są też warstwą fluorescencyjną, za sprawą której są one zauważalne nawet przy złym oświetleniu. Montaż znaków BHP jest nieskomplikowany każdy.

Lokalizacja firmy:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]